تست فشار وکیوم و وکیوم کردن بین جداره مخزن حمل نیتروژن مایع – کرج