فروش شیر خلا برقی – فروش شیر خلا بادی برقی

شیر وکیوم (Vacuum Valves) : تأمین و فروش انواع شیر وکیوم ( شیر خلا) مانند شیر سوزنی خلا (شیر کنترلی خلا) – شیر برقی خلا – شیر بادی و برقی خلا – شیر ونت خلا یا شیر تخلیه خلا
# شیر بیلوزی خلا ( شیر خلا زاویه دار یا شیر خلا right angle) شامل: شیر بیلوز دستی خلا – شیر بیلوز برقی خلا – شیر بیلوز بادی خلا – شیر بیلوز بادی برقی خلا
# شیرتوپی وکیوم ( شیر دستی خلا – شیر ایزولاتور خلا ) شیر توپی برقی خلا – شیر توپی بادی خلا  – شیر توپی بادی برقی خلا
# شیر دیافراگمی خلا ( شیر خلا دیافراگمی )
# شیر پروانه ای خلا ( شیر باترفلای خلا  ، باترفلای ولو خلا ) – شیر پروانه ای برقی خلا– شیر پروانه ای بادی خلا – شیر پروانه ای بادی برقی خلا
# شیر خلا گیت ( گیت ولو خلا )