وکیوم کردن بین جداره و نشت یابی مخزن دوجداره حمل نیتروژن مایع – تهران – ۹۵/۹/۲۱