تعمیر و تحویل پمپ وکیوم روتس – تعمیرات نیروگاهی ایران – ۹۵/۹/۲۸