نشت یابی جداره داخلی و خارجی مخازن و خطوط انتقال

دسته :

استفاده از نشت یاب های هلیمی امریکایی و آلمانی از برندهای VARIANو Leybold ما را در اطمینان از فعالیت نشت یابی انجام شده یاری میدهد.دقت دستگاههای فوق و قابلیت شناسایی کوچکترین نشتی های باعث می شود افت وکیوم طبق استاندارد بوده و مخازن همچون روز اول عمل کنند. به همین دلیل مفتخر به کسب حداکثر امتیاز رضایتمندی از تمامی مشتریان گردیدیم.

cryogenic 1 cryogenic