وکیوم مجدد مخازن و خطوط انتقال

دسته :

این شرکت آمادگی ارائه خدمات مربوط به وکیوم،هوای داغ و خشک کردن جداره و نشت یابی هلیمی را در کارگاه خود و یا محل مشتری را دارد.
استفاده همزمان از چندین سیستم وکیوم که ترکیبی از پمپ های روتاری(تیغه ای) و روتس می باشد،زمان وکیوم کردن را به حداقل رسانده و در اندک زمانی امکان بازگشت مجدد تجهیزات را به سیستم و بهره برداری از ان را می دهد.
همچنین این شرکت به دلیل استفاده ازچندین تیم تخصصی  همراه با  تجهیزات کامل آمادگی ارائه خدمات همزمان بر روی چندین پروژه را دارا میباشد.

cryogenic 5 cryogenic tank (9)