شیر دستی خلا – شیر توپی خلا

شیر وکیوم (Vacuum Valves) : تأمین و ساخت شیر وکیوم ( شیر خلا) مانند شیر سوزنی وکیوم (شیر کنترلی وکیوم) – شیر برقی وکیوم – شیر بادی و برقی وکیوم – شیر ونت وکیوم یا شیر تخلیه وکیوم
# شیر بیلوزی وکیوم ( شیر وکیوم زاویه دار یا شیر وکیوم right angle) شامل: شیر بیلوز دستی وکیوم – شیر بیلوز برقی وکیوم – شیر بیلوز بادی وکیوم – شیر بیلوز بادی برقی وکیوم – شیر ایزولاتور وکیوم یا شیر ایزولاتور خلا
# شیرتوپی وکیوم ( شیر دستی وکیوم – شیر ایزولاتور وکیوم ) شیر توپی برقی وکیوم – شیر توپی بادی وکیوم – شیر توپی بادی برقی وکیوم
# شیر دیافراگمی وکیوم
# شیر پروانه ای وکیوم ( شیر باترفلای وکیوم ، باترفلای ولو وکیوم ) – شیر پروانه ای برقی وکیوم – شیر پروانه ای بادی وکیوم – شیر پروانه ای بادی برقی وکیوم
# شیر وکیوم گیت ( گیت ولو وکیوم )

شیر خلا از برندهای شیر خلا LEYBOLD ، شیر خلا EDWARDS ، شیر خلا INFICON و شیر خلا چینی در هر مدل درخواستی قابل تأمین می باشند.