فروش انواع شلنگ وکیوم ، خرطومی وکیوم ، فلکسیبل وکیوم

انواع اتصالات خلا ( vacuum Fitting and Flanges) : واردات ، فروش و ساخت اتصال خلا طبق استاندارد وکیوم (خلأ) مثل flexible hoses – weld fitting – VCR – ISO – KF –CF که شامل:
۱- کلمپ خلا که انواع آن شامل کلمپ وکیوم ، کلمپ ناخنی وکیوم یا کلمپ کلاغی وکیوم ، کلمپ دوبل وکیوم یا کلمپ دوبل خلا و بست وکیوم در استانداردهای مختلف موجود می باشند
۲- سنترینگ اورینگ وکیوم که شامل اتصال سنترینگ وکیوم ، آوترینگ وکیوم و سنتررینگ اورینگ خلا  kf ،
۳- تبدیل خلا یا ردیوسر وکیوم که شامل اتصال تبدیلی خلا مستقیم ، اتصال تبدیلی وکیوم کونیک ، تبدیل خلا kf و همچنین سرشلنگی خلا یا اتصال شلنگ خور وکیوم  می باشند.
۴-شلنگ خلا که انواع اسمی آن شامل خرطومی خلا یا  شلنگ فلکسی بل خلا از دو جنس خرطومی وکیوم استیل و شلنگ وکیوم لاستیکی داخل فنر می باشد.
۵-کورکن خلا هم با انواع اسمی دهانه بسته وکیوم ، کورکن خلا و کپ وکیوم یا کپ خلا در استانداردهای KF ، CF ، ISO موجود می باشند.
۶-اتصال جوشی خلا هم با انواع اسمی نیم دهانه وکیوم یا نیم دهانه خلا در استانداردهای KF , CF , ISO  موجود می باشند
۷- اتصال چندراهی خلا  که شامل زانویی خلا یا اتصال زانویی وکیوم ، سه راهی خلا یا اتصال سه راهی وکیوم و چهارراهی خلا  یا اتصال چهارراهی وکیوم می باشند.