فروش پمپ خلا ادواردز مدل E2M28 ، E2M18 ، RV3 ، RV5 ، RV8

در وکیوم به تجهیزی که برای خارج ساختن مولکول های گاز از محیط آب بند به اتمسفر استفاده میشود پمپ وکیوم یا پمپ خلا گفته می شود.این تجهیز خلا را می توان به روشهای مختلفی از جمله تکنیکهای وکیوم ، رنج فشار خلاء تولیدی و مکانیسم های کار کردی تقسیم کرد. در اینجا برای آشنایی بیشتر پمپ خلا بر اساس رنج فشار ( پمپ خلا روتاری – پمپ خلا روتس – پمپ خلا دیفیوژن – پمپ خلا خشک – پمپ خلا توربومولکولار) دسته بندی می نماییم.

 این شرکت آمادگی تامین پمپ های وکیوم روتاری – پمپ وکیوم روتس – پمپ وکیوم توربومولکولار ، نو و یا کارکرده از برندهای معتبر جهان مانند پمپ وکیوم لیبولد ( LEYBOLD PUMP ) ، پمپ وکیوم ادوارد ( EDWARDS PUMP – پمپ وکیوم ادواردز مدلهای E2M28 ، E2M80 ، E2M12 ،E2M18 ، RV3 ، RV5 ، RV8 ) ، پمپ وکیوم فایفر ( PFEIFFER PUMP )  و … از مدلهای پمپ وکیوم روتاری روغنی ( پمپ خلا روتاری روغنی) ، پمپ وکیوم روتس ( پمپ خلا روتس) ، پمپ وکیوم توربومولکولار ( پمپ توربو وکیوم) و همچنین پمپ وکیوم چینی ، پمپ وکیوم تسمه ای ، پمپ وکیوم خشک ، پمپ وکیوم دیفیوژن را دارد.

* همچنین این شرکت سرویس و تعمیرات پمپ های وکیوم را براساس دستور العملهای هر سازنده انجام می دهد .