قطعات یدکی پمپ دیفیوژن

در وکیوم به تجهیزی که برای خارج ساختن مولکول های گاز از محیط آب بند به اتمسفر استفاده میشود پمپ وکیوم یا پمپ خلا گفته می شود.این تجهیز خلا را می توان به روشهای مختلفی از جمله تکنیکهای وکیوم ، رنج فشار خلاء تولیدی و مکانیسم های کار کردی تقسیم کرد. در اینجا برای آشنایی بیشتر پمپ خلا بر اساس رنج فشار ( پمپ وکیوم روتاری یا پمپ وکیوم مکانیکال – پمپ وکیوم روتس – پمپ وکیوم دیفیوژن – پمپ خلا خشک – پمپ وکیوم توربومولکولار) دسته بندی می نماییم.

 این شرکت آمادگی تامین پمپ روتاری وکیوم یا مکانیکال پمپ خلا– پمپ روتس وکیوم – پمپ توربومولکولار وکیوم ، نو و یا کارکرده از برندهای معتبر جهان مانند پمپ وکیوم لیبولد ( LEYBOLD PUMP – پمپ خلا لیبولد مدلهای D4B ، D8B ، D16B ، D25B ، D65B ، SV25 ، SV40 ، SV300  ، SV630 ، SV65) ، پمپ وکیوم ادوارد ( EDWARDS PUMP – پمپ وکیوم ادواردز مدلهای E2M28 ، E2M80 ، E2M12 ،E2M18 ، RV3 ، RV5 ، RV8 ) ، پمپ وکیوم فایفر ( PFEIFFER PUMP )  و … از مدلهای پمپ وکیوم روتاری روغنی ( پمپ خلا روتاری روغنی) ، پمپ وکیوم روتس ( پمپ خلا روتس) ، پمپ وکیوم توربومولکولار ( پمپ توربو وکیوم) ، و همچنین پمپ وکیوم چینی ، پمپ وکیوم تسمه ای ، پمپ وکیوم خشک ، پمپ وکیوم دیفیوژن یا پمپ خلا دیفیوژن و قطعات یدکی پمپ خلا را دارد.

* همچنین این شرکت سرویس و تعمیرات پمپ خلا برای پمپ وکیوم تک استیج و پمپ وکیوم دو استیج را براساس دستور العملهای هر سازنده انجام می دهد .