نصب شیر دیافراگمی وکیوم برای دستگاه فریزدرایر- کرج