هلیوم تست مبدل حرارتی با روش وکیوم – شیراز – ۹۵/۸/۳