وکیوم سازی مخزن نیتروژن مایع یا دوار

متخصصین ما مهارت لازم برای سنجش میزان وکیوم(خلاء)،وکیوم مجدد، نشت یابی هلیمی و سایر نیازمندیها در راستای تعمییرات اساسی این نوع مخزن نیتروژن مایع و یا دوار را دارا می باشند.
فعالیت های معمول ما در برگیرنده بخش وسیعی از سرویسها می باشد اما محدود به اینها هم نیست:

– نصب پمپ ها و امور تعمییراتی
– اصلاح فرم بندی لوله ها و ساپورتها
– تعمییر اساسی مخزن ووپورایزر
– بازررسی وکیوم جداره  و وکیوم مجدد
– نشت یابی هلیمی جداره داخلی، خارجی و شیرالات
– تعمییر و اصلاح نقاط نشتی و همچنین شیرالات
– سند بلاست و رنگ
– تزریق نیتروژن
– اصلاح،تعویض و به روززسانی تجهیزات به کار رفته از قبیل سنسور ها،گیچ های فشار اختلافی

تلاش کردیم نیروهای خود را برای انجام تعمیرات مطمئن و استاندارد با دستورالعمل های ASMEو ASNTمنطبق کنیم.در این راستا گواهینامه های مربوطه از خارج از کشور اخذ گردیده است.