پمپ وکیوم توربو TURBOVAC50 LEYBOLD

  1. در وکیوم به تجهیزی که برای خارج ساختن مولکول های گاز از محیط آب بند به اتمسفر استفاده میشود پمپ وکیوم یا پمپ خلاء گفته می شود.این تجهیز خلا را می توان به روشهای مختلفی از جمله تکنیکهای وکیوم ، رنج فشار خلاء تولیدی و مکانیسم های کار کردی تقسیم کرد. در اینجا برای آشنایی بیشتر پمپ خلا بر اساس رنج فشار ( پمپ روتاری – پمپ روتس – پمپ دیفیوژن – پمپ خشک – پمپ توربومولکولار) دسته بندی می نماییم.
  2. تعمیرات تخصصی انواع پمپ خلا توربو مولکولار و بازسازی پمپ های وکیوم توربو برند leybold ، edwards ، pfeiffer  همراه با ارائه گزارش و گارانتی پمپ وکیوم
  3. این شرکت آمادگی تامین پمپ وکیوم روتاری – پمپ وکیوم روتس – پمپ وکیوم توربومولکولار ، نو و یا کارکرده از برندهای معتبر جهان مانند پمپ وکیوم توربو لیبولد (  LEYBOLD PUMP TURBO ) ، پمپ وکیوم توربو ادوارد ( EDWARDS PUMP TURBO) ، پمپ وکیوم توربو فایفر ( PFEIFFER PUMP TURBO)  و … و همچنین پمپ وکیوم روتاری روغنی ( پمپ خلا روتاری روغنی) ، پمپ وکیوم روتس ( پمپ خلا روتس) ، پمپ خلا توربومولکولار ( پمپ توربو وکیوم) و همچنین پمپ وکیوم چینی ، پمپ وکیوم تسمه ای ، پمپ وکیوم خشک ، پمپ وکیوم دیفیوژن را دارد.