اتصالات پمپ وکیوم – اتصال فلنج وکیوم

انواع اتصالات وکیوم ( vacuum Fitting and Flanges) : واردات ، فروش و ساخت اتصال خلا طبق استاندارد وکیوم (خلأ)مثل flexible hoses – weld fitting – VCR – ISO – KF –CF که شامل:
۱- کلمپ وکیوم که انواع آن شامل کلمپ خلا ، کلمپ ناخنی وکیوم یا کلمپ کلاغی وکیوم ، کلمپ دوبل وکیوم یا کلمپ دوبل خلا و بست وکیوم در استانداردهای مختلف موجود می باشند
۲- سنترینگ اورینگ وکیوم که شامل اتصال سنترینگ خلا ، آوترینگ وکیوم و سنتررینگ اورینگ وکیوم kf ،
۳- تبدیل وکیوم یا ردیوسر خلا که شامل اتصال تبدیلی وکیوم مستقیم ، اتصال تبدیلی خلا کونیک ، تبدیل وکیومkf و همچنین سرشلنگی وکیوم یا اتصال شلنگ خور خلا  می باشند.
۴-شلنگ وکیوم که انواع اسمی آن شامل خرطومی وکیوم یا  شلنگ فلکسی بل وکیوم از دو جنس خرطومی خلا استیل و شلنگ خلا لاستیکی داخل فنر می باشد.
۵-کورکن وکیوم هم با انواع اسمی دهانه بسته خلا ، کورکن وکیوم و کپ خلا یا کپ وکیوم در استانداردهای KF ، CF ، ISO موجود می باشند.
۶-اتصال جوشی وکیوم هم با انواع اسمی نیم دهانه خلا یا نیم دهانه وکیوم در استانداردهای KF , CF , ISO  موجود می باشند
۷- چندراهه وکیوم که شامل زانویی وکیوم یا اتصال زانویی خلا ، سه راهی وکیوم یا اتصال سه راهی خلا و چهارراهی وکیوم یا اتصال چهارراهی خلا می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از مشخصات انواع اتصالات خلا مانند کلمپ خلا ( کلمپ وکیوم ناخنی یا کلمپ وکیوم دوبل ) ، اتصال جوشی خلا یا اتصال نیم دهانه وکیوم ، اتصالات چند راهه خلا ، اتصال تبدیل خلا ، فلکسی بل خلا ، اتصال کورکن خلا ، اتصال ناخنی وکیوم و … به قسمت کاتالوگ مراجعه فرمایید