تجهیزات اندازه گیری خلأ

دسته :

در وکیوم به تجهیزی که برای خارج ساختن مولکول های گاز از محیط آب بند به اتمسفر استفاده میشود پمپ وکیوم یا خلاء گفته می شود.
این تجهیز را می توان به روشهای مختلفی از جمله تکنیکهای وکیوم ، رنج فشار خلاء تولیدی و مکانیسم های کار کردی تقسیم کرد.
در اینجا برای آشنایی بیشتر پمپ ها را بر اساس رنج فشار دسته بندی می نماییم.

پمپ های خلاء بالا(High Vacuum performance) شامل:

ارسال دیدگاه